İstanbul Haberlerim

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Siyaset
  4. »
  5. EYT Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

EYT Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

SoleKinG SoleKinG -
11 0

TBMM’de kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tam ismi ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ olan düzenleme şöyle:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununa aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 95- Bu hususun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun süreksiz 81 inci unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun süreksiz 10 uncu hususunun ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun süreksiz 2 nci hususunun birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun süreksiz 205 inci hususu kararlarına nazaran yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, kelam konusu kararlarda yaş dışındaki öteki kaideleri taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık yahut emekli aylığı talebinde bulunarak birinci sefer yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel dal işyerinde toplumsal güvenlik dayanak primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, toplumsal güvenlik dayanak primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun süreksiz 14 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen toplumsal güvenlik dayanak primi patron payının beş puanlık kısmına isabet eden meblağ Hazinece karşılanır. Toplumsal güvenlik takviye primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, kelam konusu sigortalıdan ötürü bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci hususunun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan öbür kaideler sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ait metot ve asıllar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 23 üncü hususunun beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile süreksiz 24 üncü unsurunun birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

AYRINTILAR GELİYOR…

Kaynak: Gazete Duvar

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir